Legal statement

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK és JOGI NYILATKOZATOK

A weboldalt, illetve ezen található minden információt, adatot, kommunikációt, szöveget, szoftvert, fényképet, videót, programkódot, zenét, grafikát, hanganyagot minden és más anyagot vagy szolgáltatást (továbbiakban tartalom) a kutyabaratbalaton.hu  (a továbbiakban: Szolgáltató) működteti a felhasználói, illetve a nyilvánosság részére, kizárólag az alábbiakban, valamint részletes ÁSZF-ben leírt, törvényes célokra tekintettel.

A weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a weboldalhoz való hozzáféréssel, a honlap megnyitásával, illetve weboldal használatával elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt Felhasználási Feltételeket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az oldal használata előtt, alaposan olvassa el a következő felhasználási feltételeket, az ÁSZF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot is, valamint győződjön meg arról, hogy helyesen értelmezi az abban foglaltakat. Amennyiben nem fogadja el a leírt feltételeket, nem használhatja jelen weboldalt.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosíthatja, megváltoztathatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.

Általános szerzői jogi és felhasználási rendelkezések:

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy azt eredményezheti vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A szolgáltatás, valamint a weboldalon elérhető teljes tartalom és annak részletei is szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. 

A kutyabaratbalaton.hu oldalain megjelenő egyes híreket, tudósításokat, riportokat rangos szakmai portálokról, illetve mértékadó blogokról gyűjti össze a Szolgáltató. A hírforrást minden esetben Szolgáltató megjelöli, és az anyaghoz mellékeli a hírforrásként szolgáló oldalra mutató linket. A cikkek fordítása a Szolgáltató saját szellemi tulajdonát képezi, azt részben vagy egészben közölni kizárólag forrásmegjelöléssel és a www.kutyabaratbalaton.hu-ra mutató link mellékelésével szabad. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes, külső forrásból származó anyagokat rövidítve, de tartalmi változtatás nélkül közölje, illetve a hazai közönség számára releváns adatokkal, információkkal, példákkal egészítse ki. Szolgáltató saját, eredeti híranyagai, elemzései kizárólag forrásmegjelöléssel idézhetők, vagy linkelhetők.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „kutyabaratbalaton.hu” (www.kutyabaratbalaton.hu) aloldal közvetlen (deep) linkje

A kutyabaratbalaton.hu kampányaiban, rendezvényein használt logói, plakátjai és egyéb képi megjelenítései szerzői jogi védelem alatt állnak. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

A Szolgáltató nem ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot a weboldalon megjelent szellemi tulajdona vonatkozásában. A Felhasználó a Szolgáltató vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos a weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A weboldalon bemutatott képek, fényképek és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak, vagy engedéllyel használja azokat. A képek minden jogosulatlan felhasználása szerzői jogi törvényeket, védjegyeket, személyiségi jogokat, reklámtörvényeket, hírközlési szabályokat és törvényeket sérthet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását, és kárának megtérítését a jogosulatlan felhasználóval szemben.

A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni minden szükséges jogi lépést a felhasználó felelősségre vonása érdekében. Ezen intézkedés a felhasználóval szemben, más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.

A Szolgáltató bármikor, értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja vagy eltávolíthatja a tartalmat. A Felhasználó a honlap használatával kötelezőnek tekinti magára nézve ezeket a módosításokat.

Szolgáltató részére küldött anyagok:

A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által a weboldal üzemeltetőjéhez eljuttatott anyagoknak a weboldalon való elhelyezésére. A nem megrendelt anyagokat sem elektronikus, sem nyomtatott formában a Szolgáltató nem őrzi meg, és nem küldi azt vissza.

A honlapon, facebook kommunikáción keresztül vagy elektronikus levélben a Szolgáltatónak küldöttek nem számítanak bizalmas adatnak, információnak.

A Szolgáltató nem köteles tartózkodni a kommunikáció vagy anyag reprodukálásától, publikálásától vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználásától. A Szolgáltató bármilyen jogszerű célra szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért bármilyen ellentételezéssel tartozna.

A Felhasználó elfogadja, hogy ettől kezdve ezek a jogok ellenérték nélkül gyakorolhatóak, időben és térben nem korlátozottak és harmadik személyre szabadon átruházhatók a Szolgáltató által. fentiekre tekintettel Felhasználó nem indít eljárást a Szolgáltató ellen az általa felvitt, átküldött anyaggal kapcsolatban.
A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen jogi lépést nem tesz a Szolgáltatóval szemben az elküldött anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja a Szolgáltatót, ha harmadik fél a Felhasználó által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató nem tudja a weboldal felhasználói által közzétett tartalmat ellenőrizni. Így nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, annak valódiságáért és pontosságáért. A Szolgáltató bármikor eltávolíthatja a Felhasználók által közzétett bármely tartalmat.

A weboldalon közzétételre szánt anyagok nem sérthetik harmadik személy jogait, nem sérthet szerzői, névviselési vagy védjegyjogot. A Szolgáltató nem tudja ellenőrizni folyamatosan az anyagokat, nem azonosul az anyagokkal, amelyeket a Felhasználók tesznek közzé a weboldalon.

A Felhasználó köteles az anyagok közzététele előtt megbizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e minden, a közzétételhez szükséges joggal és beleegyezéssel. Ha nem rendelkezik ezzel, akkor a Felhasználónak be kell szereznie a szükséges jogokat és beleegyezéseket, valamint köteles megbizonyosodni arról, hogy az anyag nem tartalmaz jogszabálysértő vagy más módon közlésre nem alkalmas részeket. A Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által közzétett anyagok esetleg megsértik-e harmadik személy jogait. Jelen feltételek megszegése esetén a Felhasználó tartozik felelősséggel a Szolgáltató felé, és köteles az ebből eredő károkért vagy hátrányokért helyt állni (harmadik fél igényeinek kielégítése, sérelmi díj stb.).

Felelősségi rendelkezések:

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi. A Szolgáltató által megjelenített, más szerzők által megírt cikkek, hírek, bemutatók tartalmának valódiságáért, annak megjelenítési formájáért felelősséget nem vállal.

A Felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából vagy egyébként az automatizmusok működéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szolgáltató az oldalán közölt cikkek, írások, hírek valódiságáért felelősséget nem tud vállalni. A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül marketing vagy egyéb témában történő tanácsadásnak, azt a szolgáltató csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A weboldalon feltüntetett éttermek, szállások, strandok, kutya- és állatpatikák, kutyakozmetikák, kutyaiskolák, kutyamenhelyek, kutya- és állatklinikák, rendelők, kutyatáp- és kutyakellék forgalmazók stb. adatai, tartalmai, képei és ajánlatai az adott hely tudtával és beleegyezésével kerülnek ki a weboldalra, azok valódiságáról a Szolgáltató nem vállal felelősséget.